Autor: rign

ESP8266 + DHT11 stacja pogodowa – v3.0.0

Od mojego ostatniego artykułu o Stacji Pogodowej minęły już ponad 3 miesiące. Przez ten czas udało mi się przygotować nową wersję aplikacji, która posiada nową funkcjonalność – możliwość komunikacji z Home Assistant. Nowa wersja v3.0.0 ma poprawionych kilka drobnych błędów, ale przede wszystkim ma jedną nową funkcjonalność. Teraz może się komunikować z serwerem za pomocą […]

ESP8266 + DHT11 weather station – v2.0.0

In my previous post about Weather Station project ESP8266 + DHT11 weather station I described how the device work and how to communicate with it. Since that time I’ve get some feedback how it works and I figure out two major problems: epoch time – sometimes when library response for getting current epoch time from […]

Weather Station v1.2.0

New version of Weather Station is published – v1.2.0. As a part of my smart-home-app it has few new features, one functionality was removed. Short list of changes with explanation you can read below: communication with API was fixed and now use timestamp in UTC time zone in week chart was fixed title of the […]

ESP8266 + DHT11 weather station

In my previous article about Weather Station I presented frontend application to display weather station sensor data. Today I would like to present my own weather station project based on ESP8266 and DHT11/22. Let’s start form the beginning. Some time ago I discovered ESP8266-01 module, which allows to connect to my WiFi network, build some […]

Przewiń na górę