Doctrine

Doctrine 2.1 i INDEX BY

Wraz z udostepnieniem Doctrine w wersji 2.1 pojawiło się kilka zmian. Jedną z nich jest możliwość zmiany klucza dla tablic elementów pobieranych z bazy danych. Do tej pory pobranie kilku rekordów z bazy danych skutkowało utworzeniem tablicy indeksowanej, gdzie kluczem były liczby 0,1,2,3,… a wartościami encje lub tablice rekordów. Dzięki nowej opcji zaimplementowanej w Doctrine […]

Przewiń na górę