Filemanager bundle – v1.1.0

Właśnie wczoraj została opublikowana nowa wersja opisywanego przeze mnie wcześnie FileMenagera. 

W nowej wersji zostały dodane następujące funkcjonalności:

  • możliwość usatwienia domyślnego języka (obecnie dostępny EN i PL)
  • możliwość wyłączenia zmiany języka
  • otwieranie okna filemanagera w katalogu w którym leży edytowany plik (w wersji jako plugin TinyMce)

Naprawiony został jeden bład

  • problem z odświeżaniem zawartości katalogu po usunięciu pliku (chwilowe zdublowanie listy plików)

Dodatkowo:

  • zaktualizowana lista unit testów w PHP
Filemanager bundle – v1.1.0
Przewiń na górę